Vikingecenter Fyrkat

På upptäcktsfärd i vikingatiden


Vikingecenter Fyrkat Vikingatiden har en alldeles speciell dragningskraft på unga som gamla - vackra skepp, blodtörstiga krigare som härjade Europa, mystik, hedendom, hövdingar, kungar och imponerande fästningar. På Vikingecenter Fyrkat lyckas man förena kunskap och information med aktiviteter för besökarna. Centret har byggts som en kopia av en rik vikingabondes gård som låg i Vorbasse nära kungastaden Jelling där Harald Blåtand höll till. Vikingagården är uppförd ca 1 km från ringborgen Fyrkat som byggdes under just vikingakungen Harald Blåtands regeringstid.

Vikingecenter Fyrkat Tanken bakom vikingagården är att man genom olika aktiviteter ska få en liten inblick i hur vardagen såg ut för en bonde under vikingatiden. Här kan skolklasser och turister bo och leva som man gjorde under vikingatiden och delta i många olika aktiviteter. I besökscentret kan man klä ut sig till viking, både vardagsklädd och stridsklädd.

Det arrangeras lekar och andra aktiviteter, exempelvis matlagning över öppen eld, bakning, arbete med ull och garn, smide, bågskytte och mycket mer.

De mystiska ringborgarna


Vikingecenter Fyrkat Även om dagens Fyrkatborg är en rekonstruktion av ett av forntidens maktcentrum är det inte svårt att känna historiens vingslag när man befinner sig här. Man kan nästan höra oväsendet från de många soldaterna och deras familjer som bodde på borgen under en kort period. Fyrkat är en av de fyra vikingaborgarna i Danmark och de två i Skåne som uppfördes runt år 980. Eftersom alla borgarna är byggda enligt exakt samma mönster är de antagligen byggda ungefär samtidigt och av samma byggherre, nämligen den danske kungen.

Fyrkat har varit mycket väl befäst och har nog haft ett militärt syfte. Från borgen har det varit möjligt att kontrollera den trafik genom Jylland som måste passera ån längre västerut. Samtliga ringborgar är placerade på strategiskt viktiga platser. Borgarnas syfte har eventuellt varit att bevara och synliggöra kungens makt.