Han Herred naturcenter

Spännande aktiviteter för barn och vuxna


På Han Herred naturcenter, mitt i samhället Fjerritslev, finns massor av inspiration att hämta inför nya naturupplevelser i området mellan Limfjorden och Nordsjön, eller Vesterhavet som det heter på danska. Se först den spännande utställningen som berättar om och visar fram traktens vackra fåglar samt små och stora djur i deras rätta omgivningar. Han Herred bjuder på många olika naturtyper: från den mjuka Limfjorden med Vejlernes strandängar och rika fågelliv till den karga västkusten med klitterna och dynhedarnas särpräglade landskap och dolda invånare.

Han Herred naturcenter I naturverkstaden finns det massor av aktiviteter att ägna sig åt: titta på naturen genom mikroskop, röra vid de utställda djuren, slipa stenarna som du har hittat på stranden eller få hjälp att göra din egen fågelholk. Under säsongen kommer det ständigt till nya aktiviteter i verkstaden. Tillsammans med naturvägledaren utforskar du en liten del av naturen som tagits in på verkstaden, exempelvis en fisk, en mussla, ett kranium etc.

Han Herred naturcenter Under tiden kan familjens småttingar leka skogsmus i Sagoskogen - centrets lekrum. Här är allt jättestort för den lilla skogsmusen. När det är dags att ta en paus kan ni gå in på vårt trevliga och barnvänliga kafé.

Naturcentret är porten till Han Herreds natur


Naturen ska upplevas under bar himmel, men inspiration, bakgrundskunskap och goda råd är inte en dålig start! På naturcentret får du tips på bra platser i Han Herred oavsett om det gäller landskap och geologi eller flora och fauna i skog och mark, på strandängar, klitter och hedar eller i vattendrag. Centret är också knutet till tre mindre naturum ute i landskapet: den nyrestaurerade kalkugnen vid Klim Bjerg, den gamla ljungmöllan vid Grønnestrand och kustutställningen vid Torup strand. Här berättas det om platsens speciella natur- och kulturförhållanden och från dessa naturrum utgår turerna med naturvägledarna - på jakt efter fjärilar, snapskryddor, fåglar, stenar och snäckor på stranden och mycket mer.